Återvunna material

Sannolikt kan vi vara överens om att jordens resurser har begränsningar och därför behöver hushållas med. I naturen finns det förvisso helt cirkulära system men så fort människan har fingrarna i syltburken tenderar det att bli problematiskt. För att exempelvis skynda på eller ”förbättra” naturliga förlopp tillför vi olika komponenter som är bra på kort sikt men mer tveksamma i ett längre perspektiv. Därtill strävas det kollektivt hela tiden mot att vi ska få mer för pengarna. Gener manipuleras, kemikalier används högt och lågt, regnskog ersätts med oljepalmsodlingar, hästkött ersätter dyrare råvaror i lasagnen etc. etc. etc. Ni fattar.

Kan då återvunna material i kläder och andra produkter vara en viktig del till lösningen för att jordens resurser ska kunna vara för evigt? Nedan försöker Vindpinad reda ut begreppen en aning men svaret är som vanligt varken ja eller nej utan det beror på.

2018 blev det återvunna plagget årets julklapp. Återvunnet betyder vanligen att ett plagg, helt eller delvis, består av återvunna material. HUI, som står bakom utmärkelsen, valde dock att även inkludera second hand i priset. I Vindpinads värld är second hand, även kallat återbrukat, något helt annat varför vi nedan endast berör återvunnet.

Vindpinads generella åsikt om återvunna material är följande; om allt annat är lika så är ett återvunnet material bättre än ett som är producerat av jungfruliga material. Det är därför återvunna material får en högre poäng än jungfruliga material i vår produktutvärdering.

Det viktigaste valet, ur resurshushållningsperspektiv, är emellertid inte valet mellan återvunnet eller icke återvunnet. Inte heller är det valet mellan en syntetisk eller naturligt framställd fiber. Det viktigaste valet bör istället stå mellan att köpa eller att inte köpa. Detta då det är den totala mängden producerade varor, ofta av låg kvalité, som är det huvudsakliga problemet. Därför behöver vi uppdatera vårt förhållningssätt till vad vi väljer att konsumera. Oavsett om produkterna består av återvunna material eller ej. Att materialet är återvunnet får aldrig rättfärdiga onödig konsumtion.

Vissa material, främst syntetiska, kan behålla mycket av sin ursprungliga kvalité vid återvinning. Andra, t.ex. bomull, påverkas relativt mycket vid återvinning då den ursprungliga fibern blir kortare och därmed svagare. Vanligtvis kallas detta då för downcycling, dvs att det återvunna materialet får lägre kvalité eller sämre funktion än originalmaterialet.

Det är ju kanon att materialet i PET-flaskan eller den uttjänta byxan kommer till fortsatt användning genom återvinning. Bäst vore dock om PET-flaskan aldrig blev producerad i första läget och bäst vore om byxan hade högre kvalité så att den höll längre. I återvinningsprocessen görs nämligen alla steg om på nytt, förutom produktionen av råvaran då förstås.

Återigen. Välj gärna återvunnet men låt inte produkter av återvunna material rättfärdiga osund och onödig konsumtion.

Några avslutande tankar

Vindpinad värdesätter och säljer produkter som består av återvunna material och vi säljer även produkter som enligt producenten är möjliga att återvinna. Vi gör detta för att vi helt enkelt tycker att det är det rätta. Främst gäller det när den ursprungliga råvaran är fosil (läs olja). Oavsett om materialet är återvunnet eller ej ska produkten tåla lång användning och då är t.ex. ”säsongens färg” en relativt oviktig parameter. Det viktiga är snarare att du som dess brukare trivs med passform, färg, kvalité, material, ursprung och andra attribut. Då kommer du använda det både mycket och länge.

Färre produkter totalt men att de man äger har hög kvalité torde vara vägen framåt. Någon kan vara av återvunnet material, någon är ärvd eller återbrukad och någon är gjord av ekologisk och fairtrade-certifierad bomull.