Produktvård

Möjligen är detta den viktigaste produktkategorin i hela Vindpinads sortiment. Produkter som underhålls på rätt sätt får nämligen ett längre liv. Långlivade produkter är i sin tur helt avgörande ingrediens för att vi ska kunna nå det som anges i #12 av FNs Globala mål för hållbar utveckling.

Det som beskrivs i mål #12 handlar om hållbar konsumtion och produktion. Vindpinads analys ger att det viktigaste i detta avseende är att konsumera mindre. Köp få men bra produkter och underhåll dem så länge som det bara är möjligt. Först när de är uttjänta ska de återvinnas, re-designas eller på annat sätt återföras till jorden. 

Betänk också det som Sandra Roos forskning har kommit fram till. Nämligen att hela 70 procent av en produkts totala miljöbelastning under produktionen. Se därför till att varje produkt används länge. Helst av den som först inhandlat den.

Missa därför inte att kika in i produktkategorin för produktvård med jämna mellanrum. En burk miljösnällt skofett kan skapa underverk. Glöm aldrig det :-).