Inspiration

Vindpinad - för minskad konsumtion

Genom konkreta tips på hur produkterna ska vårdas, underhållas och lagas är vår förhoppning att användarfasen blir både lång och intensiv. Långt mycket längre än modeindustrins snabba trendväxlingar. LÄS MER

Produkter som berättar historier

Vindpinad säljer nyproducerade produkter. Produkter som med åren kommer marineras med sådant som dess användare har utsatt dem för. LÄS MER

Kort om textila fibrer

En viktig aspekt när det kommer till förmågan att göra hållbara val är att förstå produktens ursprung. Tvättlappen på en textil produkt avslöjar i det sammanhanget en del men långt ifrån allt. Det är så klart också lite olika hur bjussiga tillverkarna är med information men oftast kan man i alla fall få reda på vad produktens huvudmaterial består av. LÄS MER

Klädernas miljöpåverkan

Detta är väldigt intressant och om datan bryts ner ytterligare ett steg så kan man se att produktionen står för hela 70% av plaggens klimatpåverkan under dess livscykel. Hela 22% utgörs av kundens transporter till och från butiken. LÄS MER

Schyst produktion

Begreppet Hållbar utveckling har sedan kommit att beskrivas utifrån tre samverkande dimensioner; social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Samtliga dimensioner behöver vara på plats för att hållbar utveckling ska kunna åstadkommas. LÄS MER

Vårda för ett långt liv

Om ett plagg används tre gånger så lång tid minskar dess miljöpåverkan med 70% enligt forskningsprogrammet Mistra Future Fashion. För att ett plagg ska kunna fungera så länge behöver kvalitetsfaktorer snarare än inköpspris värderas noga vid inköpstillfället och därefter behöver den underhållas och vårdas på ett bra sätt. LÄS MER

Återvunna material

Kan då återvunna material i kläder och andra produkter vara en viktig del till lösningen för att jordens resurser ska kunna vara för evigt? Nedan försöker Vindpinad reda ut begreppen en aning men svaret är som vanligt varken ja eller nej utan det beror på. LÄS MER

E-handel och miljönytta?

Vid e-handel förändras många delar i en försörjningskedja från produktion till konsumtion. Detta kan handla om antal, geografisk placering och storlek på lager, val av transportslag, fyllnadsgrad i transport, förpackningslösning och så vidare. LÄS MER