Oktober 08, 2019 1 minuter att läsa

Global Recycled Standard, GRS, är en internationell, frivillig, standard för tredjepartscertifiering av produkter med återvunnet innehåll. Vid certifiering granskas materialkedjan, social och miljömässig hantering samt användningen av kemikalier.

Målet med GRS är att öka användningen av återvunnet material i produkter och eliminera den skada som kan orsakas av dess produktion.

GRS är avsedd för produkter som innehåller minst 20% återvunnet material. Varje produktionssteg kontrolleras vid certifieringen.