Icebug

Svenska Icebug, med huvudkontor i Jonsered utanför Göteborg, har en väldigt tydlig strävan. De gör nämligen skor med världens bästa grepp och de arbetar samtidigt stenhårt med att stegvis minimera produkternas och produktionens negativa miljöpåverkan. Icebug driver på för att förändra hela sin bransch i en mer hållbar riktning. 

Icebug har nu också öppnat upp dörrarna till själva produktionen på vid gavel. De redovisar öppet de viktigaste hållbarhetsindikatorerna t.ex. koldioxidutsläpp och användningen av icke förnyelsebara källor, främst olja, till råmaterial. Redovisningen gör de både på totalen och på produktnivå för samtliga skomodeller. Genom att scanna en QR-kod kan man enkelt se var deras skor och de ingående materialen har tillverkats. Detta gör, så vitt vi känner till, Icebug till det mest transparenta sportskoföretaget i världen.

Väldigt bra ur hållbarhetsperspektiv och väldigt bra på greppteknik. Varmt välkommen till Icebugs värld.