Om Vindpinad

mars 17, 2019 2 minuter att läsa

Affärsidén och vår framtidsvision

Vindpinad är en outdoor-butik, kryddad med urbana pärlor.

Vår affärsidé är kort och kärnfull. Vi vill hjälpa våra kunder att agera hållbart i sina konsumtionsbeslut. För att möjliggöra det har vi utvecklat en process där vi utvärderar en stor mängd hållbarhetsdata om varumärken och deras produkter. Varje enskild produkt ges sedan poäng inom fem kategorier där totalpoängen maximalt är 100. Till vårt sortiment tar vi endast in produkter som har fått mellan 50-100 poäng. Detta är vår service till de som vill ta ansvar men som samtidigt har svårt att få fram och förstå den data som behövs för att göra en vettig bedömning. 

Vår långsiktiga vision är att bidra till en minskad konsumtion, totalt sett. Vi tar oss mot visionen genom att sälj produkter som ska älskas, användas, vårdas, lagas och användas på nytt under så lång tid som det bara är möjligt. Med tiden kommer produkterna berätta historier om både människor, platser och äventyr.

För att lyckas krävs lika delar av ett mycket långsiktigt perspektiv och många små och stora aktiviteter här och nu. 

Även ett nyproducerat plagg har en historia. Den handlar t.ex. om hur det har producerats, vart i världen som de olika produktionsstegen har ägt rum, vilka råvaror som tyget har framställts av och hur dessa råvaror har tagits fram. Med hjälp av vår utvärderingsmetod, kommer vi berätta dessa historier för dig som besöker Vindpinad. Vi tror också att våra kunder kommer värna än mer om sina ägodelar om man har en djupare kunskap om deras ursprung.

Vårt övergripande mål är inte ekonomisk framgång utan vårt mål är ökad hållbarhet. Framgång och lönsamhet är snarare möjliga konsekvenser av, eller bevis för, träget arbete mot just det målet.

Namnet Vindpinad

Vårt namn är en viktig del av berättelsen om Vindpinad. För oss beskriver det ett tillstånd som förändras, en rörelse. Ett träd, en granitklippa eller ett ansikte. Alla påverkas de av vinden förr eller senare. 

För oss är Vindpinad också en metafor för jordklotets nuläge. Plågat men fortfarande vid liv. Vi behöver dock sluta upp med vårt överutnyttjande av planetens tillgångar. Nu vet vi ju bättre än att bara fortsätta på den inslagna vägen.

Företagets grundare

Jag som grundade Vindpinad heter Oskar Knubbe. Född och uppvuxen i Sjuhäradsbygden, den svenska textilindustrins historiska centrum, men numera bosatt i kustsamhället Kullavik strax söder om Göteborg. Innan jag grundade Vindpinad arbetade jag med försäljning och försäljningsledning inom den globala revisions- och rådgivningsbyrån KPMG. Min erfarenhet från komplex tjänsteförsäljning, försäljningsledning och ledningsgruppsarbete används nu för att bygga upp Vindpinad till en betydande spelare i vår nisch. Även i Om Vindpinad

Varför handla hos Vindpinad?
Varför handla hos Vindpinad?

mars 17, 2019 2 minuter att läsa

Läs mer
Integritetspolicy

mars 17, 2019 5 minuter att läsa

Läs mer
Köpinformation

mars 17, 2019 5 minuter att läsa

Läs mer