Om Vindpinad

januari 21, 2024 2 minuter att läsa

Affärsidén och vår framtidsvision

Vindpinad är en webbutik med produkter för friluftsliv, utomhussport och vardagsbruk.

Vår affärside kretsar runt att vi vill hjälpa våra kunder till mer hållbara konsumtionsbeslut. Därför har vi utvecklat en process där vi utvärderar en stor mängd miljö- och produktionsdata om varumärken och deras produkter. Utvärderingen mynnar ut i att varje enskild produkt får hållbarhetspoäng inom fem kategorier. Totalpoängen är maximalt 100 och vi kan endast köpa in produkter som har fått över 50 poäng. Vårt sortiment är på så vis en konsekvens av vår noggranna utvärdering

Vår långsiktiga vision är att bidra till en minskad konsumtion, totalt sett. Vi tar oss mot visionen genom att sälj produkter som ska älskas, användas, vårdas, lagas och användas på nytt under så lång tid som det bara är möjligt. Med tiden kommer produkterna berätta historier om både människor, platser och äventyr.

För att lyckas krävs lika delar av ett mycket långsiktigt perspektiv och många små och stora aktiviteter här och nu. 

Även ett nyproducerat plagg har en historia. Den handlar t.ex. om hur det har producerats, vart i världen som de olika produktionsstegen har ägt rum, vilka råvaror som tyget har framställts av och hur dessa råvaror har tagits fram. Med hjälp av vår utvärderingsmetod, kommer vi berätta dessa historier för dig som besöker Vindpinad. Vi tror också att våra kunder kommer värna än mer om sina ägodelar om man har en djupare kunskap om deras ursprung.

Vårt övergripande mål är inte ekonomisk framgång utan vårt mål är ökad hållbarhet. Framgång och lönsamhet är snarare möjliga konsekvenser av, eller bevis för, träget arbete mot just det målet.

Namnet Vindpinad

Vårt namn är en viktig del av berättelsen om Vindpinad. För oss beskriver det ett tillstånd som förändras, en rörelse. Ett träd, en granitklippa eller ett ansikte. Alla påverkas de av vinden förr eller senare. 

För oss är Vindpinad också en metafor för jordklotets nuläge. Plågat men fortfarande vid liv. Vi behöver dock sluta upp med vårt överutnyttjande av planetens tillgångar. Nu vet vi ju bättre än att bara fortsätta på den inslagna vägen.

Företagets grundare

Jag som grundade Vindpinad heter Oskar Knubbe. Född och uppvuxen i Sjuhäradsbygden, den svenska textilindustrins historiska centrum. Innan jag grundade Vindpinad arbetade jag med försäljning och försäljningsledning inom den globala revisions- och rådgivningsbyrån EY och KPMG. Min erfarenhet från komplex tjänsteförsäljning, försäljningsledning och ledningsgruppsarbete används nu för att bygga upp Vindpinad till en betydande spelare i vår nisch. Även i Om Vindpinad

Varför handla hos Vindpinad? | Vindpinad
Varför handla hos Vindpinad?

mars 17, 2019 2 minuter att läsa

Läs mer
Integritetspolicy

mars 17, 2019 5 minuter att läsa

Läs mer
Köpinformation

mars 17, 2019 6 minuter att läsa

Läs mer