Lexikon á la Vindpinad

mars 17, 2019 3 minuter att läsa

Hjärtligt välkommen till Lexikon á la Vindpinad. Här försöker vi kortfattat förklara olika typer av ord, begrepp och förkortningar som har med hållbarhet, outdoor eller textilier att göra. Om det är något som saknas så maila oss gärna på info@vindpinad.se. Vi kommer successivt fylla detta lexikon med användbart innehåll. 

 


A

Audit

(revision på svenska) avser den process där något inspekteras, vanligen av en oberoende tredjeparts-organisation. En revision kan göras av ett företags ekonomiska bokslut men det kan också göras av hela eller delar av en produktionskedja. Produktionsrelaterade revisioner görs vanligtvis för att kontrollera efterlevnaden av Code of Conducts och eventuella certifieringar. 


B

 


C

 


D

DWR

(Durable Water Repellent) är den ytbehandling som görs på textilier för att göra dem resistenta mot vatten, fett och smuts. Det finns en lång rad olika medel för att åstadkomma detta och det pågår mycket diskussioner om vilka som är ok och inte. Fler och fler biologiskt nedbrytbara alternativ når nu marknaden och det är förstås den typen av produkter som Vindpinad rekommenderar. Vi rekommenderar också att man läser på om hur t.ex. det nyinköpta skalplagget ska underhållas för bästa effekt. Det som gällde för tio år sedan gäller nämligen inte längre. 


E

EVA 

Etenvinylacetat. En flexibel plast som exempelvis är vanlig vid tillverkning av skosulor.


F

Förnybara resurser/råvaaror

 definieras som att de är av naturligt ursprung samtidigt som de inte förbrukas snabbare än de fylls på. Exempelvis timmer kan anses vara en förnybar resurs så länge "nettouttaget" är lika med eller lägre än takten som nytt timmer växer till med. Fosila bränslen är väl troligen det vanligast använda exemplet på icke-förnybara råvaror. Även om de någonstans har ett naturligt ursprung så är människans förbrukning av resursen betydligt större än återskapandet av dem.


G

Gore-Tex

är ett registrerat varumärke som ägs av företaget W.L. Gore and Associates. Gore-Tex som begrepp avser vanligen ett textilt membran som är vattenavvisande och luftgenomsläppligt.


H

 


I

 


J

 


K

 


L

LCA

(Life Cycle Analysis) är en utredning av den miljömässiga påverkan som en specifik produkt eller tjänst orsakar under sin livstid.  


M

Mocka

Narvlädret är hårsidan på ett skinn medan mocka utgörs av insidan, eller köttsidan om man så vill. 


N

Narvläder

Narvlädret (grain på engelska) eller narven är hårsidan av ett skinn. Om det vid en produkt står fullnarvsläder (full grain leather på engelska) betyder det att hela narvlagret på skinnet har använts. Narvlädret består av finare och tätare sammanpackade proteinfibrer vilket gör det väldigt tåligt. Att jämföra med exempelvis mocka, som är köttsidan av ett skinn.    

Nubuck

Nubuck är narvläder som har ruggats upp en aning. Utseendemässigt kan nubuck beskrivas som en blandning av mocka och larvläder.


O

Oz. (Ounce)

Denimtygers vikt anges ofta i enhenten oz (ounce). Står det exempelvis att ett par jeans är gjorda av 13 oz (ounces) selvage denim betyder det att tyget väger 13 ounces per square yard. 13 ounces per square yard motsvarar ungefär 440 gram per kvadratmeter. 


P

 


Q

 


R

 


S

SDG

Är en förkortning av Sustainable Development Goals och avser de 17 globala målen för hållbar utveckling. 25 september 2015 antogs de av FN:s generalförsamling och målen gäller fram till 2030. Målen och deras respektive underliggande s.k targets anses kunna sätta stop för fattigdom, bekämpa orättvisor och förhindra klimatförändringarna. På www.globalamalen.se och www.globalgoals.org finns mängder av matnyttig information som också är pedagogiskt strukturerad. 

Selvage

Betyder kort och gott stadkant. Ordet används ofta när man pratar om jeans. Skillnaden mellan vanlig denim och selvage denim handlar om vävteknik. Selvage denim vävs på ett sätt så att ytterkanterna på tyget, där skytteln har vänt, är helt stabil. Kanterna kallas alltså för stadkanter, eller selvage på engelska, och dessa innebär att tyget inte kan repa sig. Stadkanterna finns på insidan av jeanstyget men kan göras synliga om man gör ett uppvik på byxbenen.


T

 


U

 


V

Vattenpelare

Är ett begrepp som används för att beskriva hur resistent ett material är mot vatten. Detta testar man genom att utsätta materialet för ett visst vattentryck som anges i millimeter. Om ett plagg anges stå emot 5 000 mm vattenpelare  betyder det att materialets rätsida klarar att stå emot trycket från en mängd vatten som mäter 5 000 millimeter på höjden innan det börjar bli vått på avigsidan. Vid ca 15 000 mm vattenpelare kan man vanligen sitta på tyget utan att vatten tränger igenom.

 


X

 


Y

 


Z

 


Å

 


Ä

 


Ö