Gränsfors

Gränsfors Bruk är en framstående tillverkare av högkvalitativa handsmidda yxor. Traditionen är lång och stolt, bolaget grundades redan 1902. Det var i sin tur cirka 30 år efter Johan och Anders Pettersson startade en liesmedja på platsen vilken troligen även smidde yxor.

Numera bygger tillverkningen på fem grundläggande principer:

  1. En yxa blir så bra som den sammanlagda yrkesskickligheten hos de människor som smidit, slipat och skaftat yxan.
  2. Förnuftigare produktion kräver mindre naturreserver samt ger ökad kvalitet och produktlivslängd.
  3. Allt onödigt vid yxans tillverkning bör tas bort.
  4. Vi har ett gränslöst ansvar för den totala kvaliteten.
  5. God kunskap om en produkt ökar dess värde och livslängd.

Utöver principerna ovan tillverkar smederna vid Gränsfors Bruk alltid de handsmidda yxorna med bästa möjliga funktion utifrån yxans användningsområde. Tillverkningen ska tära så lite som möjligt på miljön, och som företag ska man visa största respekt för de människor som skapar dem.

Varje yxa är unik och bär på stort hantverkskunnande. Om de underhålls på ett bra sätt kan de vara i generationer. Oavsett om du är en entusiastisk vedhuggare, friluftsfantast eller professionell användare, kommer du att uppskatta den enastående kvaliteten och prestandan hos yxorna från Gränsfors Bruk.