Certifieringar

Miljö


Bra miljöval

Bra Miljöval är sedan 25 år Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Den är en tredjepartsmärkning och som sådan är den varken kopplad till köparen eller säljaren, den är oberoende. LÄS MER

bra-miljöval


KRAV

Från och med januari 2015 är KRAV en miljömärkning helt fokuserad på mat. Tidigare hade de även ett regelverk för certifiering av ekologisk textilråvara men detta har alltså tagits bort. 


Oeko-Tex®

Oeko-Tex® är en internationell organisation med säte i Schweiz. De har tagit fram ett antal standarder och certifieringar som textilföretag kan använda sig av. Oeko-Tex 100 är den vanligaste märkningen som ibland också kombineras med texten Trygg Textil. Certifieringen fokuserar på kemikalieanvändning i produktionen och att slutprodukten är fri från skadliga kemikalier. Däremot handlar märkningen inget om ekologiskt innehåll eller liknande. 


Recycled Claim Standard

Recycled Claim Standard (RCS) är en internationell, frivillig, standard som används för tredjepartscertifiering av återvunnet insatsmaterial och dess spårbarhet. Målet med RCS är att öka användningen av återvunnet material. LÄS MER


Organic Content Standard

Organic Content Standard är en frivillig certifiering som utfärdas och administreras av organisationen Textile Exchange. Certifieringens syfte handlar om att kunna verifiera och spåra ekologiskt odlat material i en slutprodukt. LÄS MER

organic-content-standard 


Svanen

Svanen-märkning administreras likt EU Ecolabel av det statliga bolaget Svensk Miljömärkning AB. Bland annat kan textilprodukter, skinn och läder märkas med miljömärket Svanen. LÄS MER 

  


Better Cotton Initiative

BCI är en märkning som används av flera varumärken och kedjor. Vindpinad anser dock att detta initiativ ligger farligt nära det som brukar kallas "Green Washing". BCI betyder absolut inte att bomullen är ekologiskt odlad och eftersom ekologisk odling är ett krav från vår sida när det gäller bomull är BCI inget för oss. 


Higg Index

Bakom Higg Index står The Sustainable Apparel Coalition (SAC). En organisation grundad av Patagonia och Wallmart 2009. Numera består SAC av en lång rad stora och mindre varumärken. De olika modulerna i Higg Index syftar till att ge värdekedjans olika aktörer bra verktyg för att kunna undvika onödig miljöbelastning. I Vindpinads utvärdering och poängsättning av produkter är det naturligtvis en fördel för varumärken som implementerat t.ex. Higg Brand Tool då det vanligtvis gör att man har bra ordning på dokumentation och liknande. 


Global Reporting Initiative

GRI är internationella riktlinjer för företag när det kommer till att redovisa hållbarhetsarbete på ett jämförbart och strukturerat sätt. I Sverige rapporterar alla statliga och många privata, främst noterade, bolag sitt hållbarhetsarbete enligt GRI.


ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard för företag som vill certifiera sitt miljöledningsarbete. 


Global Recycled Standard

GRS är en certifiering för produkter med återvunnet innehåll. Tanken är att GRS ska förse varumärken med ett verktyg för mer exakt märkning, att uppmuntra innovation i användningen av återvunna material, skapa mer öppenhet i leveranskedjan och att ge bättre information till konsumenterna. LÄS MER


Forest Steward Council

FSC står för Forest Stewardship Council är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. LÄS MER


Responsible Down Standard

RDS är en certifiering för dun med syfte att garantera djurens välbefinnande på dunproducerande gårdar. Den säkerställer att dunet inte kommer från uppfödare där tvångsmatning sker eller där plockning av levande djur förekommer. LÄS MER


EU Ecolabel

Även kallad EU-blomman. Kraven från EU Ecolabel för textilier och kläder är i stor utsträckning samma som för Svanen. Likt Svanen administreras EU Ecolabel av det statliga bolaget Svensk Miljömärkning AB i Sverige. LÄS MER


Bluesign

bluesign@-systemet tar ett holistiskt perspektiv på de textila leverantörskedjorna. bluesign®-certifierade produkter och material har fått samtliga ingående delkomponenter kontrollerade så att de inte innehåller farliga kemikalier. LÄS MER


GOTS

GOTS, Global Organic Textile Standard, är en frivillig certifiering som täcker alla steg vid produktion av textila naturfibrer med ekologisk (organic på engelska) status. LÄS MER

Global Organic Textile Standard GOTS

 Socialt


Fair Trade

Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. När du väljer Fairtrade-märkta produkter skapar du förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. LÄS MER


Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation (FWF) är ett internationellt kontrollsystem som är inriktat på att förbättra villkoren för textilarbetare världen över. FWF är ett initiativ där företag, fack och organisationer gått samman för att gemensamt hitta hållbara lösningar och förbättrade arbetsvillkor i producentländerna. LÄS MER


ILO

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa. ILO är ingen certifiering men däremot tas vanligen ILO:s konventioner som utgångspunkt när varumärken definierar villkoren i s.k Code of Conducts. De dokument som används för att försäkra sig om att produktionen sker under goda arbetsförhållanden.