mars 26, 2019 1 minuter att läsa

bluesign® var från början ett projekt inom det Schweisiska textilföretaget Schoeller men sedan 2000 ägs verksamheten av Bluesign Technologies AG. 

bluesign@-systemet tar ett holistiskt perspektiv på de textila leverantörskedjorna. bluesign®-certifierade produkter och material har fått samtliga ingående delkomponenter kontrollerade så att de inte innehåller farliga kemikalier. Det är alltså inte bara den färdiga produkten som har testats. 

Innan produktionen av en produkt har startat görs noggranna analyser av de olika komponenterna. På så vis kan kemikalier som bedömts vara problematiska bytas ut innan produktionen har startat. 

Utvärderingskriterierna fokuserar på resurseffektivitet, miljö, arbetsmiljö och konsumentsäkerhet. 

Som konsument kan man stöta på två olika typer av märkningar som båda garanterar att kriterierna uppfyllts. Den första heter Bluesign Product och den försäkrar att hela varan (tyg, tråd och etikett m.m) uppfyller kriterierna. Den andra nivån kallas Bluesign Approved Fabric och den märkningen säkerställer att minst 90 procent av innehållet möter kraven.

Aktörer på olika nivåer i den globala textilindustrin kan också bli så kallade bluesign® system partners. Dessa måste genomgå strikta tester för att verifiera att de möter kriterierna. Bland varumärkena som Vindpinad samarbetar med är Houdini och Klättermusen i dagsläget bluesign® system partners. 

Primära källor:

Textile Standards & Legislation, A Guide to Environmental and Social Compliance. Utgåva 2018.

www.sverigeskonsumenter.se

www.bluesign.com

 Även i Certifieringar, märkningar och standarder - miljö

Responsible Down Standard | Vindpinad
Responsible Down Standard

oktober 08, 2019 1 minuter att läsa

Läs mer
Forest Stewardship Council | Vindpinad
Forest Stewardship Council

oktober 08, 2019 1 minuter att läsa

Läs mer
Global Recycled Standard | Vindpinad
Global Recycled Standard

oktober 08, 2019 1 minuter att läsa

Läs mer