mars 26, 2019 1 minuter att läsa

EU Ecolabel (EU-blomman) är en EU-gemensam miljömärkning. I Sverige har Miljömärkning Sverige AB, som tidigare hette SIS Miljömärkning AB, det övergripande ansvaret för märkningen. De har även motsvarande ansvar för Svanen-märkningen. Bolaget ägs till 100% av svenska staten och verksamheten har inget vinstsyfte. Finansieringen sker dels genom avgifter från företag som har miljömärkningslicenser på sina produkter och dels genom statligt bidrag.

Kraven som definieras för märkningen tas fram av nationella organisationer i EU:s medlemsländer på uppdrag av EU-kommissionen. Produkterna granskas ur LCA-perspektiv (livscykelperspektiv) från råvara till avfall. För att få licens måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet. Kraven skärps kontinuerligt, på samma sätt som med Svanen. Genom tester och dokumentation måste tillverkare inom olika kategorier visa att produkterna klarar dessa krav.

Märkningen har två primära syften. För det första ska den främja produkter som har en reducerad miljöpåverkan under sin livscykel. För det andra ska den guida konsumenter till bättre val.

I dagsläget kan omkring 30 olika produkttyper få märkningen EU Ecolabel. Allt från campingplatser och tvål till kläder och skor.

Vid den senaste uppdateringen av EU Ecolabel för textilier tillkom en hel del relevanta delar. Exempelvis lades en s.k ”restricted substance list” till i utvärderingsprocessen som märkta produkter ska genomgå. Man lade även till kriterier för syntetiskt tillverkade cellulosafibrer (t.ex. lyocell), återvunna syntetfibrer samt regler för hur ull ska kunna bli certifierad.Även i Certifieringar, märkningar och standarder - miljö

Responsible Down Standard | Vindpinad
Responsible Down Standard

oktober 08, 2019 1 minuter att läsa

Läs mer
Forest Stewardship Council | Vindpinad
Forest Stewardship Council

oktober 08, 2019 1 minuter att läsa

Läs mer
Global Recycled Standard | Vindpinad
Global Recycled Standard

oktober 08, 2019 1 minuter att läsa

Läs mer