mars 27, 2019 1 minuter att läsa

Organic Content Standard är en frivillig certifiering som utfärdas och administreras av organisationen Textile Exchange. Certifieringens syfte handlar om att kunna verifiera och spåra ekologiskt odlat material i en slutprodukt. 

OCS bygger på en tredjepartsverifiering av materialflödet genom leverantörskedjan. 

Värt att poängtera är att OCS helt fokuserar på det ekologiska innehållet i en produkt. Kemikalieanvändning och sociala faktorer täcks inte av certifieringen. 

Om symbolen Organic 100 används betyder det att 100% av råmaterialet i produkten är ekologiskt certifierat. 

OCS kan även certifiera råmaterial som kommer från odlingar vilka håller på att konvertera till att bli ekologiska. I dessa fall används symbolen Organic Blended

Primär källa:

Textile Standards & Legislation, A Guide to Environmental and Social Compliance. Utgåva 2018.

 Även i Certifieringar, märkningar och standarder - miljö

Responsible Down Standard | Vindpinad
Responsible Down Standard

oktober 08, 2019 1 minuter att läsa

Läs mer
Forest Stewardship Council | Vindpinad
Forest Stewardship Council

oktober 08, 2019 1 minuter att läsa

Läs mer
Global Recycled Standard | Vindpinad
Global Recycled Standard

oktober 08, 2019 1 minuter att läsa

Läs mer