mars 20, 2019 1 minuter att läsa

Tencel™ är ett varumärke registrerat av det österrikiska företaget Lenzing. Den textila fibern som avses heter emellertid lyocell och fortsättningsvis använder vi det begreppet. För vetskap är lyocell också namnet på den process som används för att framställa fibern. Tillsammans med t.ex. viskos och modal tillhör lyocell familjen regenatfibrer vilken innehåller syntetiskt framställda fibrer men där ursprunget är naturligt, vanligen cellulosa från träråvara. På engelska kallas denna fibergrupp MMC (ManMade Cellulosic fibers). Även bomull är för övrigt en cellulosa-fiber men den skapas av naturen själv.

Tencel Lyocell

Lyocell anses vara den mest välutvecklade processen som idag tillämpas för att framställa textila fibrer från träråvara. Den grundläggande idén bakom metoden är att lösa och bearbeta cellulosa från trä i ett kemiskt slutet system med så miljövänliga kemikalier som möjligt.

Lösningsmedlet som används är en kolförening som heter N-Methylmorpholine N-oxide (NMMO). Med dess hjälp extraheras cellulosa från pappersmassan vilken sedan används för att göra den textila fibern. I lyocell-processen återanvänds sedan över 99% av lösningsmedlet och en stor del av vattnet i det slutna systemet.

Träråvaran som används för att skapa lyocell under varumärket Tencel™ kommer från hållbart skogsbruk. Råvaran är antingen certifierad av FSC® (Forest Stewardship Council) eller PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

Primära källor:

Den tryckta versionen av; Textile Standards & Legislation, A Guide to Environmental and Social Compliance. Utgåva 2018.

https://lenzing.com

https://fsc.org

https://pefc.orgÄven i Materialskolan - regenatfibrer

Viskos | Vindpinad
Viskos

mars 17, 2019 2 minuter att läsa

Läs mer