mars 17, 2019 2 minuter att läsa

Historian bakom viskos

Sverige har historiskt haft en stor produktion av viskos. På den tiden kallades materialet för konstsilke på grund av dess likheter med silkesfibern (den som silkesmasken spinner till en kokong). Till exempel kom företaget Svenskt Konstsilke i Borås att bli en betydande spelare under 1900-talets första hälft. På sin topp i mitten av seklet hade fabriken närmare 800 anställda. Bolaget finns fortfarande kvar men det har ingen produktion kvar i Borås. 

Vad är viskos?

Viskos är en märkning som är relativt vanlig i textila produkter. I grund och botten är dock viskos en process snarare än ett material men för enkelhets skull beskriver vi här viskos som att det vore ett material.

Viskos tillhör familjen regenatfibrer vilka är syntetiskt framställda fibrer (genom viskosprocessen) men där huvudråvaran är cellulosa från någon form av trä, t.ex. tall, bok eller bambu. För att göra textilier av cellulosa krävs bearbetning som vanligen består av relativt stora mängder kemikalier. Dessa kan i sin tur vara mer eller mindre bra och detsamma gäller processen som tillverkningen bygger på. Det finns viskos-produktion som är mycket hälsofarlig för både arbetarna i fabriken och för de vattendrag där spillet ofta hamnar. Detta gäller just nu i någon annan del av världen och det gällde förr i tiden i trakten kring Borås. Förr var det Viskan som blev förorenad och nu är det någon annan flod i en annan världsdel.

Som tur är har det på vissa håll skett en betydande utveckling i regenatfiberindustrin sedan mitten av 1900-talet. De som har kommit längst kan nu producera textila regenatfibrer i slutna system med snällare kemikalier. Med slutna system läcker alltså inga kemikalier ut i den omgivande miljön. Mer om dessa material finns att läsa i materialskolans sida om lyocelloch Tencel.

Vindpinad säljer endast produkter av viskos/regenatfibrer om de kommer från slutna system. Produkterna är vanligen sådana som man har närmast kroppen då de har en sval och skön känsla samt en naturlig och fin glans.Även i Materialskolan - regenatfibrer

Lyocell/Tencel™ | Vindpinad
Lyocell/Tencel™

mars 20, 2019 1 minuter att läsa

Läs mer