Norstedts

Gör Skillnad, från Klimatångest till Handlingskraft - Johanna Nilsson, Maria Soxbo, Emma Sundh

Förstå hållbarhetspoängen
Varumärke
Design
Material
Produktion
Övrigt

Produktbeskrivning

Inbunden bok om 183 sidor. Format; 247 x 176 x 25 mm. Utgiven september 2019.

8 oktober 2018, samma dag som FN släppte den klimatrapport som slog fast att vi behöver fördubbla ansträngningarna för att nå 1,5-gradersmålet, bildade Johanna Nilsson, Maria Soxbo och Emma Sundh Klimatklubben. Målet var att omvandla den utbredda klimatångesten till engagemang och handling.

Samma sak vill de göra med den här boken, som med hjälp av experter, hårda siffror och inspiration visar hur man steg för steg kan leva ett mer hållbart liv. Hela tiden från individens perspektiv men de visar också vikten av kollektiv normförskjutning, konsumentmakt och politisk påtryckning. I boken finns kapitel om mat, boende, transporter, kläder, jobb och barn, och varje läsare kan hitta sin startposition och se vilka steg som gör störst skillnad.

De tre författarna har ett tydligt hållbarhetsperspektiv i sina respektive verksamheter, men tar också hjälp av såväl forskare som andra inspiratörer, som redan tagit avgörande steg mot ett mer klimatneutralt liv. Siffror, resonemang och jämförelser mixas upp med kreativa lösningar, checklistor och tankeväckande möten.

Den här boken visar att ett liv med skarpa klimatglasögon är hållbart på fler sätt än ett. När vissa dörrar stängs öppnas helt nya möjligheter.