Calazo förlag

Karta | Södra Halland 1:50.000

Förstå hållbarhetspoängen
Varumärke
Design
Material
Produktion
Övrigt

Produktbeskrivning

Calazo förlag har utvecklat två kartblad över Halland med friluftslivet i fokus. Förutom uppdaterad information om Hallandsledens aktuella dragning och cykelleden Kattegattleden har de även lagt till en mängd lokala vandringsleder.

Det här södra bladet täcker området söder om Falkenberg med Halmstad ner till gränsen mot Skåne, men även Hallandsåsen och hela Bjärehalvön och Hallands Väderö.

Calazo förlag trycker alltid våra kartor på ett material som heter Tyvek. Det är gjort av en syntetfiber som gör kartan helt okänslig för vatten och mycket rivtåligt. En tyvekkarta går inte sönder i vecken eller tappar färgen när du använder den.