Gränsfors

Tillbehör | Linolja

Förstå hållbarhetspoängen
Varumärke
Design
Material
Produktion
Övrigt

Hållbarhetsinformation

Material: 100% linolja

Produktion: Tillverkad i Sverige

Produktbeskrivning

Gränsfors Olja är en miljövänlig och helt giftfri olja tillverkad i Sverige. Oljan består till 100% av omättade fettsyror från linolja. När oljan torkat blir den till linoxin och lägger sig som en skyddande hinna.

Rekommendationen att du någon gång per år behandlar yxskaftet med oljan för att förlänga skaftets livslängd.

Gränsfors Olja är också utvecklad för att användas som rostskydd till yxhuvudet. Ibland kan man uppleva att det blir en hinna eller ett skinn på yxhuvudet när oljan har torkat. Detta är bara överflödig olja som du kan torka av. Yxhuvudet är fortsatt skyddat mot rost även om du torkar av det med en trasa. Vid normal rumstemperatur och god ventilation torkar oljan vanligtvis inom ett dygn.

VARNING: Risk för självantändning! Trasor och poröst material som fuktats av linolja skall brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas neddränkta i vatten innan de kastas bort.

Volym 250 ml