Calazo förlag

Karta | Sareks Nationalpark 1:50.000

Förstå hållbarhetspoängen
Varumärke
Design
Material
Produktion
Övrigt

Produktbeskrivning

Den här sortens karta kallar Calazo förlag för den nya generationens fjällkarta. Det innebär en detaljrikedom som inte finns i andra kartor över samma område. Terränginformationen är baserad på flygburen laserskanning.

Förutom helt nya höjdkurvor med ekvidistans 10 meter framträder bland annat vattendrag och branter på ett avsevärt bättre sätt än tidigare. Lederna återges med större noggrannhet liksom sankmarker, byggnader, stenbunden mark och svårframkomlig vegetation.

Utsnittet på ena sidan av den här kartan är centrerat kring Ruohtesvágge med Áhkká norr om dalen och Sareks högsta toppar kring Sarektjåhkkå. Den andra sidan täcker hela Rapadalen ner till Aktse vid Kungsleden samt Bårddemassivet.

Calazohar kommit fram till att det bästa materialet för en karta är Tyvek®. Det är gjort av en syntetfiber som gör kartan helt okänslig för vatten och mycket rivtålig. En Tyvekkarta går inte sönder i vecken eller tappar färgen när du använder den.