december 30, 2020 2 minuter att läsa

För Vindpinads del kickstartade 2020 med tillträde till lokalen i Spinneriet i Lindome. Väggar flyttades, golv slipades och verksamhetens nya hem började så sakteliga ta form. Fokus låg till 100% på att maxa förutsättningarna för att etablera företaget genom en kombination av e-handel och en fysisk butik. Tanken var att ta Vindpinad från ett tidskrävande och oavlönat projekt till något som gick att leva på och som på sikt också kunde påverka outdoor-branschen i en mer hållbar riktning. 

Efter sex veckors hårt slit kunde så butiken öppnas i mitten av februari. I ungefär en månad kändes allt riktigt fint och besökarna strömmade till. Sedan kom corona-kaoset. 

Den positiva känslan från februari förbyttes till tankar om risk för konkurs. Likviditeten var redan ansträngd efter investeringar i den nya lokalen och dessutom var leveranserna för vår- och sommarperioden på ingång. Nya varumärken, t.ex. Patagonia, skulle också lanseras. Hur fan skulle detta gå egentligen?

Den ganska offensiva marknadsföringsplanen skruvades snabbt om till "survival mode". Betalningar till leverantörer kunde i vissa fall flyttas fram (tack ni som ställde upp) och en aggressiv nödplan om hur att snabbt konvertera varulagret till pengar formulerades. Då det sistnämnda hade varit helt på tvärs med verksamhetens övergripande syfte är jag nu i efterhand mycket tacksam för att den planen aldrig behövde sjösättas. 

Efter någon månad med monumentalt besökstapp, främst i den fysiska butiken, började nämligen en affärsmässig vändning att skönjas. Det visade sig att Corona-pandemin inte bara förde med sig död och elände utan även en längtan efter naturen. Den bidrog också med insikten om att moder jord slår tillbaka om vi inte behandlar henne med respekt. Vi kan med våra vanor och beteenden påverka utvecklingen och tillvaron i både negativ och positiv riktning. 

I detta, delvis nya landskap, tycktes Vindpinads koncept bli än mer relevant än tidigare. Genom vår utvärderingsmodell och vårt sortiment kommer vi självfallet inte rädda planeten (all konsumtion tar ju olika resurser i anspråk) men vi kommer göra vårt yttersta för att konsumtionen ska göra så liten skada som det bara är möjligt. Exakt hur det går till kan ni läsa om på andra sidor här på siten. 

Sedan i mitten av mars har Vindpinads omsättning kommit att växa för varje månad. Detta trots den mycket märkliga, besvärliga och tragiska pandemin. Att det har blivit så beror i grund och botten på en enda sak - att ni har gett oss ert förtroende. Vi hoppas innerligt att vi inte har bidragit till ökad konsumtion utan att vi med vårt hållbarhetskoncept snarare har tagit marknadsandelar från mindre hållbara alternativ. I den bästa av världar har vi också inspirerat till att bromsa ner den generella konsumtionstakten och hur att vårda och ta hand om det som redan har producerats. Vindpinads resa har emellertid bara börjat och det är inte läge att vara nöjd. Det mesta är fortfarande ogjort. 

Så avslutningsvis - stort tack till alla er som under året har följt utvecklingen av Vindpinad och extra tack till er som valt att köpa något ni behövt av just oss. Utan er inget Vindpinad. 

Gott nytt år!

//Oskar Knubbe, grundare Vindpinad AB