Polyamid

Namnet polyamid kommer från att materialet är en s.k polymer som innehåller s.k amidgrupper. Ibland förkortas polyamid kort och gott PA. Kärt barn har som bekant många namn och polyamid kallas ibland även för nylon. Nylon var initialt ett registrerat varumärke men det har med tiden blivit ett alternativt ord för Polyamid.

En av polyamidens främsta egenskaper är att det är en stark och tålig fiber. Den kan produceras så att vikten hålls låg, den torkar snabbt och kan göras motståndskraftig mot vind. Dessutom är den möjlig att blanda med relativt stora mängder elastan för att få till stretchiga material.

Polyamid framställs vanligen av olja men det kan även framställas av återvunnet material. Exempelvis gamla fiskenät består ofta av polyamid/nylon.  

I Vindpinads sortiment finns produkter av polyamid. Exempelvis finns materialet i olika skalplagg och i ryggsäckara. För att de ska bli aktuella att ta in krävs att andelen återvunnet material är över 50% annars väljer vi att avstå.

Vi har också ett antal produkter som består av så kallad Biomass Balanced Polyamid. Detta är tyvärr ett material som är en aning svårt att förklara på ett enkelt sätt. I grova drag kan man emellertid säga att producenten kompenserar för att en viss mängd biomassa (alltså inte fosil olja) tillförs produktionen. På så vis blir totalproduktionen något mer hållbar men dessvärre kan man inte säga att ett specifikt plagg innehåller en viss mängd biomassa. Då produktionen är tredjeparts-kontrollerad tycker vi ändå att detta är ett tydligt steg i rätt riktning, bort från beroendet av fosil råvara. Vi följer utvecklingen noga och begär in mycket material för att själva förstå oss på de ingående komponenterna i produkterna.