Hampa

Hampa är en råvara som vi förhoppningsvis kommer få se i fler textilier de närmaste åren. Som jordbruksväxt har den nämligen många förnämliga egenskaper. Den växer snabbt, kräver inga särskilda gödnings- eller bekämpningsmedel och därtill tillför den näringsämnen till jorden. Den är mindre törstig än bomull och den kan odlas på näringsfattiga jordar. Textila fibrer av hampa är också mycket starka.

Den industriellt odlade hampan är nära släkt med den variant av hampa ur vilken man kan utvinna den narkotikaklassade substansen THC. Det är orsaken till varför många länder har eller har haft förbud mot att odla all sorts hampa. I Sverige varade förbudet mellan 1971-2005 men numera är det alltså fullt lagligt att odla industrihampa med en THC-halt lägre än 0,2%.

Likt i fallet med lin är det den yttre delen av stjälken som använd för att producera textila fibrer.

Vindpinad hoppas innerligt att i framtiden kunna sälja produkter av hampa som är helt Made in Sweden. Frågan är kanske främst vilket varumärke som blir först ut eller finns det kanske redan någon som vi inte har hittat?