augusti 23, 2020 3 minuter att läsa

Lite överraskande har de senaste månaderna inneburit ett tydligt uppsving för Vindpinad. Verksamheten är fortsatt inte särskilt stor och man kan absolut inte slå sig till ro men sedan andra veckan i april har tendensen varit tydligt positiv.

Sannolikt kan man delvis förklara uppsvinget med att, den i övrigt mycket tragiska, corona-pandemin har ökat människors dragning till ett mer aktivt liv i utomhus. Naturen har alltid något nytt att bjuda på samtidigt som den hjälper oss att läka och skapa perspektiv. Testa t.ex. att sitta tyst på en stubbe i skogen i fem minuter. Magiska grejer kommer hända.

Den senaste tidens tillströmning av kunder beror troligen på ett accelererande intresse för olika hållbarhetsfrågor. Väldigt kul och bra förstås.

Och framtiden då?

Omöjligt att säga något om den egentligen men pandemin har gjort att gamla sanningar inte gäller längre. Vi har blivit uppbromsade i vardagen och vi har blivit tvungna att tänka om och tänka nytt. Vissa av dessa förändringar har varit jobbiga men alla har inte varit av ondo. Himlen är väl t.ex. vackrare utan ett rutnät skapat av flygplan? Och att kunna se Himalaya från städerna i Punjab-provinsen torde vara fantastiskt. Dessutom är omfattande utsläppsminskningar helt nödvändiga. 

Så frågan blir nu därför hur vill vi ha det framåt och vad vi i förlängningen vill lämna efter oss? Vore det t.ex. inte bra att även fortsättningsvis:

  • Bara köpa sådant som kan användas länge och som är värt att laga om det går sönder. 
  • Flyga mer sällan.
  • Vara nyfiken på sådant som finns att upptäcka på nära håll. 
  • Ta tåget. Kanske till och med på längre resor. 
  • Välja bort engångsartiklar och plocka upp andras skräp som man ser på gatan och i naturen.

Jag vill tro att vi alla kan ta mer ansvar, på olika nivåer. Förutsatt att vi vågar och vill. 

 

Att välja och att välja bort - Vindpinads paradgren

Med utgångspunkt tagen i uppsnacket ovan tänkte jag nu också säga några ord om Vindpinads koncept. På ett övergripande plan handlar det om att utvärdera och sätta hållbarhetspoäng på varumärken och produkter. Poängen sätts utifrån varumärkenas generella hållbarhetsarbete men också utifrån miljöpåverkan och social hållbarhet på produktnivå. Produkter som efter vår analys har nått över 50 hållbarhetspoäng, av maximalt 100, kan få plats i vårt sortiment.

Sättet att samla in, analysera och kvantifiera data data samt därefter sätta hållbarhetspoäng på produkter är Vindpinads affärsidé. Det är själva stommen i vårt koncept och först när utvärderingsarbetet är gjort kan det bli dags för inköp. Varken förr eller senare.

Det är det tidskrävande förarbetet som hjälper oss att mejsla fram vårt sortiment av mycket noggrant utvalda produkter. Till produktbeskrivningarna adderar vi sedan de viktigaste delarna från hållbarhetsanalysen. På så vis hjälper vi våra kunder till informerade och välgrundade konsumtionsbeslut.

Hos Vindpinad finns bara produkter från varumärken som har bevisat att de är mycket avancerade på hållbarhetsområdet. För att få plats i sortimentet behöver varumärkena dela mycket information med oss. Ibland är informationen omfattande och genomarbetad och bevisen supertydliga. Andra gånger kan det däremot visa sig att det inte är lika vackert under ytan när vi, genom våra analysmetoder, har skrapat av några lager från den tjusiga fasaden. Om vi känner oss osäkra ställer vi följdfrågor och om svaren inte skingrar osäkerheten väljer vi att avstå samarbete.

Vi tycker att vårt sätt att arbeta är helt rimligt och vi är samtidigt en smula förvånade över att varumärken och producenter inte får den här sortens frågor från andra. Det vore kul om fler hakade på för att snabba på förändringen i rätt riktning.

Så med det sagt - hej framtiden, det ska bli spännande att se vad du har att komma med.