oktober 01, 2019 2 minuter att läsa

Låt oss börja med den så kallade elefanten i rummet: All konsumtion av nyproducerade varor har någon form av miljöpåverkan. Den är olika stor beroende på vilken vara som avses men all produktion kräver t.ex. energi, insatsvaror och transporter. Så även produkterna i Vindpinads sortiment.

I en europeisk jämförelse har Sverige som land dessutom en hög konsumtionsnivå. Globalt ligger vi, föga smickrande, i den absoluta världstoppen. Av Sveriges BNP år 2018 utgjorde den privata konsumtionen nästan hälften.

Det fina med detta är att vår konsumentmakt är stor. Genom smartare val kan vi minska de negativa effekterna av konsumtionen.

Kunskap, sunt förnuft och lite hjälp på traven

Kläder har väldigt stor miljöpåverkan. I en rapport från Konsumentverket lyfts dessutom kläder och skor fram som en produktgrupp där konsumenter anser att det är extra svårt att välja mer hållbara alternativ. Vi håller med, det är svårt. Men just det är samtidigt skälet till att Vindpinad existerar. Vår tanke är nämligen att man relativt enkelt borde kunna ta hållbarhetsansvar oavsett hur djupt ens hållbarhetsintresse är.

Genom att vi utvärderar och sätter poäng på produkters hållbarhet vill vi hjälpa våra kunder att hitta de bättre alternativen. Vi köper endast in produkter som bland annat har designats för ett långt liv. De ska vara gjorda av en stor andel hållbara material och vara producerade av företag som tar ansvar för de sociala villkoren i produktionskedjan. Vi tar inte ansvar för t.ex. produktionsanläggningarnas energiförbrukning men vi ställer frågor om det och mycket annat innan en produkt köps in. Högre grad av kontroll ger högre hållbarhetspoäng och därmed blir det enklare att välja rätt. Produkter som inte kommer över 50 poäng på vår 100-gradiga skala avstår vi från att köpa in. Hos Vindpinad exponeras du endast för de bättre alternativen.

Som klädkonsument ligger det huvudsakliga ansvaret främst i att utgå från behov snarare än begär vid inköpstillfället. Viktigt är också att ”rösta med plånboken” genom att välja produkter från återförsäljare och varumärken som verkligen gör sitt yttersta. Om vi dessutom blir fler och fler som endast köper kläder (och andra varor) tänkta för lång användning och tar hand om dem på ett bra sätt kommer trycket på system och planet att minska. Mer än 70% av utsläppen uppstår nämligen under produktionsfasens olika steg så viktigast är alltså att försöka bidra till minskad överproduktion genom minskad överkonsumtion.

Som avslutning kan det vara på sin plats att påminna om att årets Overshoot Day inträffade redan 29 juli. Den dagen hade vi alltså förbrukat årets ranson av förnybara resurser. Låt oss göra så mycket vi kan (och lite till) för att bryta trenden så att den dagen ska inträffa senare och senare i framtiden.

 

Källor:

Rapport; 2018:17 Konsumenterna och Miljön, Konsumentverket.

Statistik; Sveriges BNP, Statistiska Centralbyrån

Rapport; Environmental assessment of Swedish clothing consumption, Mistra Future Fashion

 

Tack Houdini Sportswear och fotograf Nakshe Ghalat för bilden som vi lånat