mars 16, 2019 2 minuter att läsa

1987 slog begreppet Hållbar utveckling igenom på alvar i samband med den så kallade Brundtlandrapporten. I den fastslogs en definition av begreppet vilken fortfarande är mycket relevant; ”Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.

Begreppet Hållbar utveckling har sedan kommit att beskrivas utifrån tre samverkande dimensioner; social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Samtliga dimensioner behöver vara på plats för att hållbar utveckling ska kunna åstadkommas. Vindpinads affärsverksamhet utgår helt och hållet från de tre dimensionerna och i den utvärderingsmodell där vårt sortiment tas fram finns alla delarna representerade.

När det kommer till social hållbarhet har vi främst valt att fokusera på produktionen av de produkter som vi säljer och att den sker på ett schyst sätt. Vi vet att detta inte är svart eller vitt men vi vill lyfta fram de producenter som går extra långt i sitt ansvarstagande.

Som enskild kund är det svårt att sätta sig in i textil- och konfektionsindustrins komplexa kedja av leverantörer. Många människor från flera olika länder är ofta inblandade innan en t-shirt hamnar på butikens hylla. Från bonden som odlar bomull eller föder upp får till fabriksarbetarna i produktionsprocessens många olika steg.

Som vi ser det kan det vara ok att förlägga delar av sin produktion i länder med högre risker. Väljer man den vägen måste det emellertid finnas arbetssätt och metoder på plats som förhindrar att de risker som finns blir verklighet. I modern tid finns det tyvärr alltför många tragiska exempel där individer och grupper blir allvarligt utnyttjade. Dynamiska och välmående samhällen kan bara växa fram så länge de grundläggande mänskliga rättigheterna är uppfyllda. 

Har du läst ända hit så tror vi att du är en i den växande skaran som bryr sig lite extra. Vindpinad arbetar varje dag med att förenkla för dig så att du kan ta ansvar för att din konsumtion får så liten inverkan som möjligt. Detta även när det kommer till de sociala aspekterna av hållbarhetsbegreppet.