mars 16, 2019 2 minuter att läsa

Näst efter våra transporter, vår mat och vårt boende är det våra klädinköp som ger störst koldioxidutsläpp på nationell basis. Detta enligt Sandra Roos doktorsavhandling vid Chalmers och Swerea, inom forskningsprogrammet Mistra Future Fashion.

Detta är väldigt intressant och om datan bryts ner ytterligare ett steg så kan man se att produktionen står för hela 70% av plaggens klimatpåverkan under dess livscykel. Hela 22% utgörs av kundens transporter till och från butiken. Resterande delar kan kopplas till logistik fram till butiken, tvätt och tork under användarfasen samt avfallshantering.

I en nyhetsartikel på Chalmers hemsida säger Sandra följande relaterat till avhandlingens upptäckter: För dig som vill vara maximalt miljövänlig är det i princip bara en enda sak du behöver komma ihåg; använd dina plagg tills de är utslitna. Det är viktigare än alla andra aspekter.

Så låt oss börja där. Köp bara det du verkligen behöver och använd plaggen så länge som möjligt. Tänk på det långa perspektivet redan från början så ökar också chansen att du köper något som åldras med värdighet. Vissa produkter får mer karaktär med tiden medan andra ser dassiga ut eller tappar formen efter tre tvättar.

I artikeln säger Sandra Roos att e-handel generellt kan vara ett bra alternativ. Det förutsätter dock att man inte ”klickar hem” fler produkter bara för att det är bekvämt. Verkliga behov ska ligga bakom konsumtionen och det tycker Vindpinad också.

Som e-handlare har vi också ett ansvar att visa och beskriva produkterna så bra som det bara är möjligt så att returer och reklamationer hålls på en så låg nivå som möjligt. Vi vill inte orsaka fler transporter än nödvändigt. Detta är också väsentligt för lönsamheten och den är i sin tur ytterst viktigt för att kunna ha ett långsiktigt perspektiv i verksamheten. Allt hänger samman.

Värt att nämna är också att det finns e-handlare och varumärken som erbjuder snabb och fri frakt över hela världen. Utan att nämna några namn så finns det både svenska och utländska säljare i den listan. Det mest troliga är då att den snabba frakten behöver ske med flyg vilket inte är så himla bra. Små paket fyllda med gods, luft och emballage ska enligt vår mening inte fraktas med flyg mellan e-butik och slutkonsument. Som konsument gäller det att ta ansvar. 

Sandra Roos avhandling når du genom att KLICKA HÄR