mars 16, 2019 1 minuter att läsa

Rubriken kan framstå som provokativ då butiker i normalfallet snarare bidrar till en ökad konsumtion. För Vindpinad är dock målet att långsiktigt minska konsumtionen genom att sälja produkter av mycket hög kvalité vilka har designats och producerats för ett långt liv.

Genom konkreta tips på hur produkterna ska vårdas, underhållas och lagas är vår förhoppning att användarfasen blir både lång och intensiv. Långt mycket längre än modeindustrins snabba trendväxlingar.

Vi ser också gärna att produkterna i vårt sortiment fungerar för flera olika typer av aktiviteter. På så vis kommer du behöva färre produkter och i förlängningen behöver färre produkter produceras. Vi vill att det som köps blir använt och utslitet snarare än att det ligger och samlar damm på garderobshyllor.

I många avseenden verkar Vindpinad under principerna för ”slow fashion”. Då vi är mycket noggranna i vår urvalsprocess värdesätter vi också varje enskild artikel. Det är ett av skälen till varför vi är mycket restriktiva när det kommer till realisationer och prissänkningar. Produkterna vi säljer förtjänar mer respekt än att slumpas ut till lågt pris.

Vill du läsa mer på temat Slow Fashion rekommenderas boken; Slow Fashion – Din guide till ett hållbart mode. Skriven av Jennie Johansson & Johanna Nilsson och utgiven av förlaget Ordfront 2016.