december 13, 2019 2 minuter att läsa

Från och med 1 februari 2023 är butiken i Spinneriet i Lindome stängd. Vi fokuserar från nu och framåt helt och hållet på vår e-handel. 

Vårt lager och kontor kommer emellertid finnas kvar på samma adress, Spinnmästarevägen 2. 

Spinneriets historia i kortformat

Omkring 1830 anlades Anderstorps mekaniska bomullsspinneri i Lindome strax söder om Göteborg. Det var ett engelskt handelshus som köpte upp mark från bönderna och lät uppföra den första spinnerifabriken. En växande efterfrågan på bomullsgarner från vävnadsindustrin i t.ex. Borås med omnejd var det som låg bakom etableringen. Platsen valdes på grund av att marken var billig och utifrån dess närhet till befintliga transportvägar. Därtill var tillgången god på både vatten- och arbetskraft.

Initialt utgjordes arbetskraften huvudsakligen av kvinnor och barn. Arbetsförhållandena för de anställda var mycket dåliga.

Det äldre spinneriet användes fram till 1907 då verksamheten flyttades till det nya spinneriet längre upp på kullen. Den magnifika byggnaden finns kvar än idag men spinnerifabriken lades slutligen ned under 1900-talets andra hälft. Industrin hade då varit Lindomes största arbetsplats under mer än 150 år. Att jämföra med våra dagars gig-ekonomi…

Vindpinad i Spinneriet och omgivningen

Högst upp på våning fyra i August Werners gamla spinneri håller vi till sedan januari 2020. En fantastisk industrihistorisk miljö där verksamheten knyts till gamla tiders textilindustri. Fyra meters takhöjd, stålpelare som bär upp konstruktionen och massiva trägolv med tydliga spår av platsens historia. Stora fönster som från början syftade till att förse spinneriarbetarna med ordentligt ljus vid maskinerna, ger nu ett fantastiskt ljusinsläpp. 

Förutom Vindpinad finns i huset finns en rad olika butiker, kreatörer,  en vinylskivefabrik (!) och andra verksamheter. Titta gärna in på Spinneriets hemsida för att läsa mer. 

Grannhuset inrymmer restaurangen Lilla Spinneriet som även serverar fika.

I nära anslutning ligger sedan friluftsområdet Bunketorp med fina spår mellan 1,5 - 8,5 km. Elljusspår lyser upp 2,5'an. Bunketorp tangeras också av Bohusledens första etapp på sin väg norrut. Tar man samma led söderut möts den strax av Hallandsledens sista etapp vid sjön Blåvättnerna. 

 

Källa: Bilderna nedan och underlaget för de historiska texterna ovan är lånat av Mölndals Stadsmuseum. Tack för det. 

1. Bomullsbalar på väg från stationen, ca 1910-1920

2. Arbeterskor framför nya spinneriet, ca 1930-tal

3. Kvinnor vid spinnmaskinerna i nya spinneriet

4. Nya spinneriet mot kyrkan, ca 1930-1940

5. "Spinnpojkar" utanför fabriken, ca 1910-tal