september 24, 2020 2 minuter att läsa

Idén till samarbetet uppstod i somras under en strandstädning på Ramsvikslandet, ett naturreservat i Sotenäs kommun. Det var CleanSea som organiserade strandstädningen och Oskar, Vindpinads grundare, var med som volontär. Under arbetet med att städa några av vikarna blev det tydligt att skor med bra grepp var helt nödvändigt. Blöt bohusgranit kan vara förrädisk och säkerhetsaspekten är superviktig.

Oskar tog därför kontakt med David och Tom, co-CEO’s och ägare till Icebug, och så klart ville de hjälpa till. Icebug är nämligen världsledande på att tillverka skor som greppar även på hala underlag och därtill är de som företag mycket avancerade när det kommer till miljö och hållbarhet.

Efter analys av behovet valde Cleansea slutligen trailskon OutRun med sulan RB9X. Skon är bekväm och sulans förmåga att skapa friktion ger trygghet under långa strandstädarpass i trixig natur. Skons ovandel och yttersula är tillverkade av återvunnen polyester och mellansulan består till 20% av alger. Passande, eller hur?

Inledningsvis har alltså Icebug utrustat CleanSea med skor för framtida strandstädningar. Vindpinad är å sin sida initiativtagare till samarbetet och kommer även fortsättningsvis vara volontär i CleanSeas mycket viktiga arbete för ett renare västerhav. 

Foto och film: Vindpinad. Från strandstädning 17/9-2020. Flackevik, västra Orust. 

 

Kort om CleanSea

Lukas Julher startade CleanSea inom ramen för Ung Företagsamhet under gymnasietiden. Sedan studenten drivs företaget vidare tillsammans med Lukas tvillingsyster Mikaela. Målet för verksamheten är att städa bort 10 000 kilo plast och annat skräp innan utgången av 2020. I dagsläget har de samlat in över 8 000 kilo (!) fiskeredskap, rep och plastskräp som annars hade skadat det marina livet. Faktum är att det sköljer upp cirka 1 kubikmeter skräp per timme på Bohusläns stränder. Dygnet runt, året runt. Tillförseln måste minska och det som sköljs iland måste samlas in. Strandstädningarna sker främst utmed kusten i Bohuslän då Lukas och Mikaelas familj har sommarhus vid Sotekanalen.

Kort om Icebug

För det Göteborgsbaserade skoföretaget Icebug handlar det mesta om två saker. 1. Att göra skor med världens bästa grepp så att man inte halkar och 2. Att göra det med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Icebugs mission handlar om att leda transformationen av sin bransch mot fullständig hållbarhet. Sannerligen en utmanande målsättning för ett förhållandevis litet svenskt varumärke i en smutsig industri. Men genom att mäta och minimera sina utsläpp och därefter klimatkompensera för resterande delar har man dock redan kommit en god bit på vägen. Icebug är nämligen det första klimatpositiva skoföretaget inom outdoorindustrin. Förbättringsarbetet fortsätter emellertid i oförminskad takt. Läs mer om Icebugs hållbarhetsarbete här 

Kort om Vindpinad

Vindpinad har som främsta syfte att hjälpa sina kunder att agera mer hållbart i sina konsumtionsbeslut. Detta genom den egenutvecklade utvärderingsmodellen där varumärken och produkter analyseras utifrån deras miljöpåverkan och de sociala faktorerna i produktionskedjan. Analysen mynnar ut i en så kallad Hållbarhetspoäng och endast produkter som har fått över 50 poäng av maximalt 100 kan köpas in. Hållbarhetspoängen och den information som samlas in från varumärken och producenter vägleder sedan kunder och besökare i webbshoppen och i Vindpinads fysiska butik. Syftet är också att genom goda exempel kunna påverka branschen i rätt riktning.