oktober 23, 2020 1 minuter att läsa

Hos Vindpinad finner man en spännande mix av noga utvalda varumärken. Alla med den gemensamma nämnaren att de tar ansvar långt bortom genomsnittet. 

Produkterna i vårt sortiment ska ha en så låg miljöpåverkan som det bara är möjligt. Produktionen ska dessutom ske utan att människor och natur far illa.

Därför börjar vägen till Vindpinads sortiment alltid med en noggrann analys av företagen, deras hållbarhetsfilosofi och hur den omsätts i praktiken. Först därefter börjar vi titta på produkter som kan passa.

Stora mängder data samlas in och i slutändan får varje produkt en så kallad Hållbarhetspoäng. Endast produkter som fått över 50 poäng av maximalt 100 kan finnas i vårt sortiment. Det krävs en hel del för att nå den nivån och ju mer komplex en produkt är desto svårare är det att nå en hög poäng.

Vindpinad gör alltså det arbete som är svårt för våra kunder och besökare att göra på egen hand.

Patagonia, Klättermusen, Houdini och Nudie Jeans är fyra exempel på varumärken som finns hos Vindpinad. De gör alla ett grymt bra jobb och dessutom är de frikostiga med information vilket är en förutsättning för att Vindpinads modell ska fungera.

Tack