januari 19, 2020 3 minuter att läsa

Hållbarhet är en komplex helhet bestående av många olika delar. Vindpinads utvärderingsmodell och hållbarhetspoäng adresserar helheten genom analys av de mest betydelsefulla delarna och hur de korrelerar med varandra.

De fem liggande staplarna i vår logo symboliserar de fem kategorierna som vår utvärderingsmodell bygger på. Staplarna syns även med individuella värden jämte produkterna som finns i vårt sortiment. Staplarna summeras och blir till produktens totala hållbarhetspoäng.

För att skapa större förståelse för Vindpinads utvärdering och hållbarhetspoäng kommer vi den närmaste tiden ta en djupare titt på de olika områdena som vi utvärderar. Det första som vi ska titta närmare på är Social Hållbarhet.

Begreppet

Behovet av social hållbarhet är inte någon ny företeelse men som begrepp blev det mer noggrant definierat i FN-rapporten Our common future, den s.k Brundtland-rapporten, 1987. I mycket grova drag kan man säga att social hållbarhet handlar om hur människors grundläggande behov och rättigheter kan säkerställas. För ett långsiktigt fungerande samhälle har social hållbarhet avgörande betydelse. Ett sådant samhälle är bättre på att tåla yttre påfrestningar och är bättre på att kollektivt lösa utmaningar. Det är mer resilient.

Fattigdomsbekämpning, demokratiska principer samt arbets- och levnadsvillkor är centrala områden när man pratar om social hållbarhet på samhällsnivå.

Vindpinads utvärdering

Vindpinad utvärderar social hållbarhet för både varumärken och produkter. Social hållbarhet på varumärkesnivå ingår vår modells översta stapel, Varumärke. I den stapeln ryms även miljömässig hållbarhet på varumärkesnivå men mer om det i senare teman.

På övergripande varumärkesnivå gör vi bedömningar av hur leverantörskedjorna ser ut, vilka platser som man valt att producera på samt hur öppen och spårbar informationen är. Allt detta vägs sedan mot den grad av kontroll som varumärket/företaget har kunnat uppvisa. Ju mer utförlig och lättillgänglig information är desto bättre. Får vi däremot inte den information som vi efterfrågar eller om bristerna är för stora avstår vi från att starta samarbete med det aktuella varumärket. Alla varumärken vi samarbetar med har kunnat uppvisa en tillräckligt god nivå på sitt ansvarstagande och sin kontrollnivå när det gäller social hållbarhet. Variationerna är emellertid relativt stora och detta är ett utomordentligt svårt område bland annat på grund av att antalet produktionssteg är många. 

Producerar man i länder med förhöjda risker och svag arbetsrättslig lagstiftning krävs mer för att få en hög hållbarhetspoäng i Vindpinads utvärdering.

På produktnivå utvärderas social hållbarhet i kategorin Produktion, den fjärde stapeln i vår utvärderingsmodell. Här tittar vi mer ingående på vart de olika produktionsstegen har utförts. Produktionsplatserna och deras risker vägs mot nivån på företagens kontrollapparat. Kontrollapparaten kan få stöd av relevanta certifieringar och samarbeten med t.ex. Fair Wear Foundation. Att producera i länder med låga risker är ett annat sätt att få hög poäng i kategorin Produktion.

Fortsatt utveckling av vår utvärderingsmodell

Att utvärdera hållbarhet är svårt och tidskrävande. Trots att vi är mycket noggranna i vår utvärdering tvingas vi naturligtvis göra både förenklingar och antaganden. Vi vill däremot påstå att vi gör långt mycket mer än de flesta andra i vår bransch men samtidigt är vi helt på det klara med att vi inte är perfekta. Vindpinad är inte en certifieringsorganisation och det är heller inte vår ambition. Däremot vill vi att du som besökare ska kunna skapa en djupare förståelse för produkten som du eventuellt är på väg att köpa. 

Vårt sätt att utvärdera och sätta poäng på produkter är under ständig utveckling. Allt för att du som kund ska kunna känna trygghet med att produkterna vi säljer inte belastar människor och miljö mer än vad som är absolut nödvändigt. 

 

Bild lånad av Klättermusen